‹ Terug

Tangenborgh

Zorggroep Tangenborgh bevindt zich in een sterk veranderende omgeving. De ontwikkelingen in het zorgbeleid en in de zorgmarkt hebben gevolgen voor zowel de interne organisatie als de externe dienstverlening. De positie van Tangenborgh in de markt verandert. En dat betekent onder andere merkvoorkeur creëren bij de diverse doelgroepen en nadenken over de profilering van het merk Tangenborgh. Zorggroep Tangenborgh opereert als zorgspecialist van haar specialisme Psychogeriatrie, maar is tegelijkertijd aanbieder van het hele zorg- en dienstenpakket (dus generalist). Vandaar de positionering Lokale specialist in ouderenzorg. Als pay-off bedachten we de themaregel ‘Komt tijd, komt zorg. Naar analogie van het spreekwoord ‘Komt tijd, komt raad’. Naarmate de mens ouder wordt zal de zorg en ook het soort zorg dat iemand nodig heeft, intensiever worden. Tangenborgh groeit hierin mee en biedt in alle stadia van iemands zorgbehoevende leven een oplossing.

In de merkstructuur onderscheiden we de vier belangrijkste onderdelen van Tangenborgh: woonzorglocaties, thuiszorg, dementiezorg en diverse servicediensten. Bij de woonzorglocaties staat de naam van de zorglocatie centraal: dat is de naam die in de regio of wijk bekend is bij de doelgroep en een vertrouwd gevoel geeft. De divisies hebben hun eigen logo maar blijven herkenbaar Tangenborgh. Ieder logo is gebaseerd op een puntenraster waarbij, net als bij een borduurwerkje, de punten met elkaar zijn verbonden: Tangenborgh biedt structuur en een basis met voldoende mogelijkheden om hier eigen regie op te hebben en de zorg zelf in te vullen.