‹ Terug

Groningen

Oost-Groningen

Uit onderzoek is gebleken dat het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van Oost-Groningen nogal eenzijdig is en soms zelfs ronduit vooringenomen. De streek heeft echter een eigen, unieke charme. De campagne richt zich op de thema’s wonen, werken en recreatie en laten die typische eigen kant zijn. Op realistische wijze laten we zien dat de kansen in deze regio talrijk zijn voor mensen met een pioniersgeest. Dit hebben we in kaart gebracht door ambassadeurs in te zetten die een kanskaart vasthouden waarop uitgelegd wordt welke kans zij hebben gegrepen. De doelgroep bestaat uit mensen die open staan voor een verandering in hun leven, en hierbij een volgende, slimme stap willen nemen.