‹ Terug

Noordhoff

Rekenrijk en Rekenzeker

De laatste jaren is er een sterk toenemende aandacht voor reken- en taalvaardigheid in het onderwijs. Steeds meer studenten en beginnend onderwijzers beheersen deze vakken niet goed. Eén van de oorzaken is de slechte of ontbrekende aansluiting tussen de verschillende onderwijsfasen. De lesmethodes van Noordhoff  zorgen juist wel voor ‘altijd aansluiting’. Noordhoff Uitgevers communiceert vooral en veel op methodeniveau. Een corporate thema dat bij iedere methode kan worden toegepast, geeft de mogelijkheid om meer op integrale wijze met en in de markt te communiceren. Het concept ‘Altijd aansluiting’ zorgt voor deze verbinding. In de communicatie staat de metrolijn centraal wat goed aansluit bij de corporate pay-off ‘Wegwijs in onderwijs’.